MUKS "Partner" - Oferta klubu
MUKS "Partner"

 

Program Integracji Społeczneg Gminy Lubaczów

   W ramach programu IS MUKS "Partner" w Młodowie proponuje organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów  "Żyję zdrowo".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 
* Liczba uczestników objętych zadaniem: min. 40
 
* Częstotliwość zajęć dla uczestnika: 2 razy w tygodniu po 2 godz. (poniedziałek, czwartek).
 
* Skrócony opis zadania:
 
Program” Żyję zdrowo” organizowany jest dla młodzieży w wieku szkolnym (młodzież do 16 lat).  Uczestnicy programu wywodzą się ze środowisk ubogich, często patologicznych, program pozwoli zagospodarować im czas wolny, zachęci do uprawiania sportu, zdrowego trybu życia, rozwinie zainteresowania sportowe i rekreacyjne. Wskaże właściwe  formy spędzania wolnego czasu z dala od uzależnień.
Uczestnikami programu będzie młodzież szkolna Publicznego Gimnazjum Nr1 i Szkoły Podstawowej w Młodowie: z Borowej Góry, Młodowa, Opaki, Krowicy Lasowej, Dąbrowy, Hurcza, Dąbkowa, Karolówki,Szczutkowa i Lubaczowa.
 
* Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach po 20 osób, każda grupa ma do wyboru zajęcia z siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej.
 
Okres realizacji usług: od 8.12.2008r. do 15.06.2008r. tj. 20 tyg. x 2 godz. = 40 godz. x 2 nauczycieli tj. 80 jednostek.Sprzęt zakupiony ze środków uzyskanych w ramach realizacji projektu programu integracji społecznej

 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów: „Żyję zdrowo”.

 

         Dzięki wsparciu Urzędu Gminy, w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Integracji Społecznej od 8.12.2008r Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Partner” w Młodowie systematycznie prowadzi zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów: „Żyję zdrowo”.

         W zajęciach uczestniczy średni 38 uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum z takich miejscowości jak: Młodów, Opaka, Karolówka, Lubaczów, Dąbrowa, Borowa Góra, Dąbków. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu - poniedziałek i czwartek po 2 godziny, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Młodowie. W prowadzenie zajęć zaangażowanych jest dwóch nauczycieli wychowania fizycznego: Halina Wojtuch gr. I, Jerzy Bundz gr. II.

Przebywanie i zajęcia w grupach, pod opieką nauczycieli - promują zdrowy styl życia, kształtują pozytywne postawy  życiowe i towarzyskie wolne od nałogów, wzmacniają gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego. Uczniowie poznają podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne by przystosować się do szybko zmieniających się warunków życia, uczestniczą w zajęciach
z młodzieżą z różnych środowisk i zróżnicowaną wiekowo, integrują się, nawiązują nowe przyjaźnie, rozbudzają swoje zainteresowania sportowe, podnoszą sprawność fizyczną.

         W trakcie spotkań uczniowie poznają i doskonalą poszczególne elementy techniczne i taktyczne z piłki siatkowej i piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Przygotowywani są do udziału w zawodach sportowych szkolnych
i międzyszkolnych poprzez wewnętrzne - grupowe i klasowe sparingi w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, co miało miejsce w styczniu i lutym. Członkowie biorący udział w zajęciach uczestniczyli w rozgrywkach gminnych w: tenisie stołowym, piłce ręcznej,  halowej piłce nożnej , piłce siatkowej szkół podstawowych i gimnazjów.

         W okresie rozliczeniowym 2 nauczycieli przeprowadziło 36 godziny zajęć, po 18 w grupach dla średnio 19 uczestników na każdej jednostce. Realizowane były założenia opracowanego planu działania ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia umiejętności gry w piłę siatkową i nożną oraz tenisa stołowego.
         Na potrzeby prawidłowej realizacji zadania z otrzymanych środków - 200 złoty, zakupiono 6  piłek siatkowych, 4 rakietki i 2 komplety piłeczek do tenisa stołowego.

 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=